Protocol COVID-19

La finalitat d’aquest protocol és la de reduir la possible transmissió entre persones del COVID-19 durant les activitats a la muntanya que organitza Muntanyes de Llum, adequant-nos al pla pel desconfinament progressiu en el sector esportiu, desenvolupat per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física dins les diferents fases del desconfinament.

 

Durant l’activitat

Durant la xerrada d’informació de la ruta, i sempre que s’estigui parat, es mantindrà la distància de seguretat de 1’5-2 metres. Caldrà seguir les recomanacions de la guia en tot moment. Ens posarem la mascareta per parlar amb seguretat quan sigui necessari reduir la distància o faci vent.

Quan es vagi en grup, sempre es guardarà la distància mínima de seguretat de 4-5 metres, entre persones que no visquin en el mateix domicili. La distància de seguretat s’augmentarà a més de 4m si fa vent en direcció contrària al sentit de la marxa.

Controlarem el ritme i la velocitat de progressió i avisarem el grup amb antelació a l’hora de fer parades perquè s’evitin aglomeracions. Caldrà Respectar distància interpersonal durant l’encreuament amb altres grups. Mantindrem el nivell d’esforç i evitarem canvis de ritme.

Cal rentar-se les mans després de fer ús d’elements artificials com cables, baranes, etc.

En ziga-zagues i zones empinades, evitar aturar-nos just a sobre o sota de una altra persona.

Acosta’t a altres participants només si és estrictament necessari i sempre fent ús de mascareta.

 

En general, es recomana l’ús de les màscares:

En refugi o espais tancats, en el briefing d’inici i comiat, si no es pot mantenir la distància de seguretat de 2 metres, durant els descansos, si no es pot mantenir la distància de seguretat, en situacions de contacte proper per evitar perills de muntanya.

Tingueu sempre a mà i preparada la mascareta per al cas d’haver de compartir espais petits amb altres persones (reunions, passos tècnics, grimpades, etc.).

Porteu en la mesura de lo possible, les ulleres posades (de sol o transparents).

 

Àpats (esmorzar, dinar, avituallaments)

Abans de començar a menjar, els participants s’han de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic. No s’han de compartir ni menjar ni begudes. S’ha de mantenir la distància de seguretat entre persones que no visquin en el mateix domicili.

 

Material individual obligatori

Els clients són responsables del seu propi material de prevenció, que serà d’us propi en exclusiu

  • Dues màscares higièniques o quirúrgiques.
  • Bosses de plàstic.
  • Ulleres de sol i / o transparents (es recomana que cobreixin els ulls el màxim possible i si pot ser amb vidre de seguretat contra impactes).
  • Crema de protecció solar individual.
  • Menjar i beguda individual.
  • potet petit amb gel o esprai desinfectant biodegradable.
  • Motxilla petita o vestimenta amb butxaques que ens permeti portar material de protecció i desinfecció durant la activitat

 

En cas d’accident

La persona encarregada de la farmaciola i les que tractin amb l’accidentat, utilitzaran els EPIs necessaris. S’ha de ser especialment curós a no contagiar-se, com s’ha de fer sempre.

Si té algun dels símptomes de la COVID-19, si està o ha estat en contacte en els últims 14 dies amb alguna persona amb COVID-19, si us plau, abstingui de participar en l’activitat. Sigui responsable.

 

En cas que presenteu algun símptoma de COVID-19 després de la reserva :

No podreu participar en l’activitat i es guardarà l’import pagat per una altra activitat, excepte les despeses per la cancel·lació (allotjaments, pensions, material, gestió i guia).

En cas de presentar simptomatologia durant o després de l’activitat: Ho comunicarem a les autoritats competents i seguirem les indicacions. (Possibles despeses no incloses)

Mesures i llistat de material de seguretat recomanades per la FEEC (FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONIESTES DE CATALUNYA) i l’Associació Espanyola de Guies de Muntanya.