Experiències

Trekking 1 dia

A Muntanyes de llum us apropem a fer realitat els vostres somnis. digueu on voleu anar, i t’ajudem a fer-ho possible Propostes: ELS BUFADORS DE BEVÍ Els bufadors de beví, Santa Maria de Besora (...

Més informació

Trekking 2 dies

A Muntanyes de llum us apropem a fer realitat els vostres somnis. digueu on voleu anar, i t’ajudem a fer-ho possible Propostes: SERRA CAVALLERA T’agrada la muntanya i tens ganes de fer una ruta de...

Més informació

Trekkings a Europa

A Muntanyes de llum us apropem a fer realitat els vostres somnis. digueu on voleu anar, i t’ajudem a fer-ho possible Propostes: CHAMONIX Tens ganes de veure els pics més emblemàtics dels Alps des de...

Més informació

Raquetes de neu

Voleu gaudir de la neu amb seguretat? Us oferim varies propostes per neu, de diferents nivells i de diferent durada. Fem rutes a mida BATEIG DE RAQUETES DE NEU sortida de 2-4 hores sense massa...

Més informació

Escoles

Des de Muntanyes de llum oferim activitats de natura per petits i joves, per tal de transmetre els nostres valors, educar , compartir i acompanyar-vos a gaudir de la Muntanya amb seguretat i amb qualitat,...

Més informació

Escuelas

Desde Muntanyes de llum ofrecemos actividades de naturaleza para pequeños y jóvenes, a fin de transmitir nuestros valores, educar, compartir y acompañar a disfrutar del Monte con seguridad y con calidad, ajustando nuestros ratios a...

Més informació

schools

From Muntanyes de llum we offer nature activities for children and young people, in order to transmit our values, educate, share and accompany you to enjoy the Mountain safely and with quality, adjusting our ratios...

Més informació

Raquetas de nieve

Deseas disfrutar de la nieve con seguridad? Ofrecemos varias propuestas para nieve, de diferentes niveles y de diferente duración. Hacemos rutas a medida BAUTIZO DE RAQUETAS DE NIEVE salida de 2-4 horas sin mucho desnivel,...

Més informació

Snow shoes

Do you want to enjoy the snow safely? We offer several proposals for snow, of different levels and of different duration. We do tailor-made routes SNOWSHOEING FOR BEGINNERS 2-4 hour departure without too much unevenness,...

Més informació

Trekking 1 day

At Muntanyes de llum we bring you closer to making your dreams come true. say where you want to go, and we'll help you make it possible Proposals: ELS BUFADORS DE BEVÍ Bufadors de beví, ...

Més informació

Trekking 1 día

En Muntanyes de Lum os acercamos a hacer realidad sus sueños. diga que desea ir, y te ayudamos a hacerlo posible propuestas: BUFADORS DE BEVÍ Los sopladores de bebí, en Santa Maria de Besora (El...

Més informació

Trekking 2 días

En Muntanyes de Llum os acercamos a hacer realidad vuestros sueños. dignos que dónde deseas ir, y te ayudamos a hacerlo posible propuestas: SERRA CAVALLERA   Te gusta la montaña y tienes ganas de hacer...

Més informació

Trekking 2 days

At Muntanyes de llum we bring you closer to making your dreams come true. say where you want to go, and we'll help you make it possible Proposals: SERRA CAVALLERA Do you like the mountains...

Més informació

Trekkings Europeos

En Muntanyes de Llum os acercamos a hacer realidad vuestros sueños. dignos donde deseas ir, y te ayudamos a hacerlo posible propuestas: CHAMONIX Tienes ganas de ver los picos más emblemáticos de los Alpes desde...

Més informació

Europe Trekkings

At Muntanyes de llum we bring you closer to making your dreams come true. say where you want to go, and we'll help you make it possible Proposals: CHAMONIX Do you want to see the...

Més informació